Fortsatt lågkonjunktur

Publicerat 17 april, 2024

SCB:s konjunkturklocka visar ett mycket svagt konjunkturläge eftersom hushållskonsumtionen saknar tillväxt och exporten har börjat vika, men det finns tecken på en ökad optimism.

Läs mer