FoU

Publicerat 21 mars, 2024

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att medel till forskning och utveckling i statsbudgeten stiger under 2024 till 48,2 mdkr, motsvarande 3,58 % av den totala statsbudgeten.

Läs mer