Frivillig skattskyldighet

Publicerat 24 maj, 2023

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har förkunnat dom avseende frivillig skattskyldighet för lokaluthyrning när flera hyresgäster disponerar lokal utan ensamrätt till en specifik yta.

Läs mer