Klämtande lågkonjunktur

Publicerat 16 november, 2023

Statistikmyndighetens (SCB:s) konjunkturklocka visar att det råder lågkonjunktur och att svensk ekonomi krymper vilket märks på ökande arbetslöshet samt minskat antal arbetade timmar.

Läs mer