Nedgång i producentprisindex

Publicerat 24 mars, 2023

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att producentprisindex gick ned med 1,0 procent i februari jämfört med januari 2023, framförallt med anledning av handel med och priser på energi.

Läs mer