Nettoförsäljningsvärde vid värdering av varulager

Publicerat 19 september, 2023

Bokföringsnämnden (BFN) beslutade den 8 september 2023 att lämna ett yttrande till Högsta domstolen i mål om personligt betalningsansvar för bolagsföreträdare enligt 25 kap. 18 § ABL.

Läs mer