Senarelagd bokföring

Publicerat 2 april, 2024

Bokföringsnämnden (BFN) har lämnat brevsvar om rätten för ett företag att senarelägga tidpunkten för bokföring när bokföring inte har upprättats för en tidigare period.

Läs mer