Snabbare i arbete

Publicerat 30 mars, 2023

Statistikmyndigheten (SCB:s) arbetskraftsundersökning visar att det går snabbare för utrikes födda i Sverige att få sitt första arbete jämfört med samma grupp i EU-länder.

Läs mer