Utbildad arbetskraft

Publicerat 27 mars, 2024

Arbetsförmedlingen ser att efterfrågan på utbildad arbetskraft är fortsatt hög. Många yrken där efterfrågan bedöms bli stor i framtiden kräver eftergymnasial utbildning.

Läs mer