Utländsk skatt

Publicerat 23 maj, 2024

Skatteverket har publicerat två ställningstaganden gällande fördelning av intäkts- och kostnadsposter i spärrbeloppsberäkningen vid avräkning utländsk skatt.

Läs mer