Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 16 juni, 2021

Fortsatt undantag för läkarintyg

Försäkringskassan har beslutat om att förlänga den tillfälliga hanteringen av intyg för vab och läkarintyg för sjukpenning till den 30 september 2021.

Läs mer
Publicerat 16 juni, 2021

Beloppsspärr vid avdragsrätt

Skatteverket om nya regler från 11 juni 2021 gällande möjligheten att utnyttja tidigare års underskott efter en ägarförändring.

Läs mer
Publicerat 16 juni, 2021

Ytterligare sänkt AG för unga

Riksdagen har beslutat om tillfällig ytterligare sänkning av arbetsgivaravgifterna för personer som vid årets början hade fyllt 18 men inte 23 år på ersättning som ges under perioden 1 juni-31 augusti 2021.

Läs mer
Publicerat 16 juni, 2021

Vårpropositionen antagen

Riksdagen sa ja till regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken i 2021 års vårproposition.

Läs mer
Publicerat 16 juni, 2021

Vattenskoter kräver förarbevis

Riksdagen har beslutat om krav på förarbevis för vattenskoter fr.o.m. den 1 maj 2022. Tillstånd, tillsyn och utfärdande av förarbevis ska enligt regeringen hanteras av Transportstyrelsen.

Läs mer