Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 8 juni, 2021

Allt starkare konjunkturläge

Riksbankens företagsundersökning visar att konjunkturläget för de svenska storföretagen blir allt starkare. Företagen upplever minskad risk med pandemin och optimism om framtiden.

Läs mer
Publicerat 8 juni, 2021

Nytt ställningstagande kring personalliggare

Skatteverkets ställningstagande förtydligar bedömningen av vad anses som verksam med dokumentationskrav på personalliggare samt vilken näringsverksamhet som omfattas.

Läs mer
Publicerat 8 juni, 2021

Sjukfrånvaron minskar

Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar om minskat antal sjukdagar och sjukfall under första kvartalet 2021 i jämförelse med motsvarande kvartal 2020.

Läs mer
Publicerat 7 juni, 2021

Nästa fas av LAS

Regeringen har presenterat ett förslag till reformering av lagen om anställningsskydd (LAS). Det är en del av januariavtalets överenskommelse om att modernisera och anpassa  arbetsrätten.

Läs mer
Publicerat 3 juni, 2021

Ny utgåva från SKV

Information om utgåva som publicerats 3 juni 2021.

Läs mer