Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 28 maj, 2021

FK och AF om arbetsförmåga

Regeringen uppdrar åt Försäkringskassan (FK) att tillsammans med Arbetsförmedling (AF) ta fram kunskapsmaterial att användas vid bedömning av arbetsförmåga inom en angiven yrkesgrupp.

Läs mer
Publicerat 28 maj, 2021

Generösare regler kring personaloptioner

En lagrådsremiss ger ökad möjlighet för att utge personaloptioner, gränsen för antal anställda höjs från 50 till 150 och nettoomsättning eller balansomslutning från 80 till 280 miljoner kronor per år.

Läs mer
Publicerat 28 maj, 2021

Svensk ansökan till EU:s återhämtningspaket

Regeringens ansökan om medel från den s k Faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) omfattar 30 åtgärder och  bedöms ge 34 Mdkr i bidrag till Sverige. RRF utgör en del av EU:s återhämtningspaket.

Läs mer
Publicerat 27 maj, 2021

Ny utgåva från SKV

Skatteverket senaste utgåva från rättslig vägledning samlar den senaste rättsliga informationen inom myndighetens verksamhetsområden.

Läs mer
Publicerat 27 maj, 2021

Digitalt hållbart Sverige 2030

Vinnova, DIGG, Post- och telestyrelsen och Vetenskapsrådet har i enlighet med regeringsuppdrag förslagit ett strategiskt program för den svenska digitala strukturomvandlingen fram till och med 2030.

Läs mer
 
22
jul
22 jul

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni 2024 till Skatteverket om pappersblanketten används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender