Svar: 2023-04-24
Remisslänk: Remiss 2023-02-23
Justitiedepartementet
Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt

Ju2023/00484

Digitala bolags- och föreningsstämmor

Tillbaka till övriga remisser
 
27
mar
27 mar

Större företag

För företag som har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska: arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för februari 2023 ha kommit in till Skatteverket, moms för februari 2023 vara bokförd på ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender