Svar: 2023-12-27
Remisslänk: Remiss 2023-09-19
Dnr: Fi2023/02374

En utvecklad arbetsgivardeklaration – åtgärder för mot missbruk av välfärdssystemen

2022 års skatteförfarandeutredning – åtgärder mot fusk och arbetslivskriminalitet överlämnade den 30 augusti ett delbetänkande till regeringen i vilken det föreslås att det i samband med rapportering av arbetsgivardeklaration ska inhämtas fler uppgifter. Fler uppgifter ska även samordnas mellan Skatteverket och andra myndigheter. Förändringarna föreslås ske i två steg:

Skatteverket ska kunna uppmärksamma mottagande myndighet om, när och hur en uppgift i beskattningsdatabasen har ändrats eller lagts till från och med den 1 juli 2024.

Förslaget innebär att vissa tidsrelaterade uppgifter ska lämnas i samband med rapportering av AGI. Det gäller föräldrapenning (FP) och tillfällig föräldrapenning (TFP) samt att underrätta Skatteverket om anställning av utlänningar. Dessa uppgifter ska enligt förslaget börja rapporteras från och med 1 januari 2025.

Däremot kom utredningen fram till att uppgift om A1-intyg via AGI skulle underlätta för flera myndigheter men att det finns andra alternativ samt förekomst av arbetstillstånd inte bör rapporteras.

Remissvar

Srf konsulterna ställer sig positiva till syftet med förslaget men framför ett antal synpunkter, bland annat att fler uppgifter bör beaktas vid rapporteringen av AGI samt att samordningen av datat bör göras av den nya Utbetalningsmyndigheten.

Läs hela remissvaret här >>

Tillbaka till övriga remisser
 
22
apr
22 apr

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för mars 2024 eller första kvartalet 2024 till Skatteverket om pappersblanketten används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender