Svar: 2023-12-21
Remisslänk: Remiss 2023-10-26
Dnr: Ju2023/02232

Europeiska kommissionens förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner

EU:s nuvarande rättsliga ram anses vara otillräcklig för att stävja betalningar som inte görs inom den avtalade eller lagstiftade tidsfristen. För att förhindra att betalningsförseningar uppstår, underlätta betalningar i tid, stärka indrivningsmekanismerna, säkerställa rättvisa betalningsvillkor och stärka företagen läggs ett antal rekommendationer i ett policypaket.

  • Begränsning av betalningsfristen till 30 dagar för transaktioner mellan företag
  • Kontroll- eller godkännandeförfarande med en övre gräns på 30 dagar (utan undantag)
  • Automatisk dröjsmålsränta
  • Höjd förseningsavgift
  • Varje EU medlemsstat ska ha ett organ för att säkerställa efterlevnad
  •  Kontroll av betalningar vid offentlig upphandling
  • Nationellt medlingsinstitut för att lösa betalningstvister vid affärstransaktioner

Remissvar

Srf konsulterna har avstått från att lämna synpunkter på förslaget.

Tillbaka till övriga remisser
 
22
apr
22 apr

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för mars 2024 eller första kvartalet 2024 till Skatteverket om pappersblanketten används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender