Svar: 2022-10-07
Remisslänk: Remiss 2022-06-07
Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen, Enheten för inkomstskatt och socialavgifter

Ny lag om källskatt på utdelning

Diarienummer: Fi2022/01841

Remissinstanser

Synpunkter

Srf konsulternas medlemmar biträder cirka 330 000 företag. Så gott som alla de företagen är kupongbolag, dvs. de är inte avstämningsbolag. Vad gäller utdelning på onoterade andelar som lämnas till en fysisk person föreslås att källskatten ska tas ut med 25 %. Srf konsulterna förordar dock fortfarande att skattesatsen bestäms till 20 % (se vårt tidigare yttrande). I övrigt har Srf konsulterna inga synpunkter.

Tillbaka till övriga remisser
 
30
sep
30 sep

Moms på IOSS

Företag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha skickat in IOSS-deklarationen och betalat momsen enligt denna.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender