Svar: 2024-01-17
Remisslänk: Remiss 2023-10-13
Dnr: Fi2023/02694

Nya mervärdesskatteregler för små företag samt ändrade mervärdesskatteregler för vissa tjänster och konstverk

I en promemoria från Finansdepartementet föreslås i huvudsak:

  • att omsättningsgränsen för mervärdesskatt höjs till 120 000 kronor
  • att företag som är etablerade i Sverige får möjlighet att tillämpa undantag från skatteplikt i andra EU-länder
  • att företag etablerade i andra EU-länder får möjlighet att tillämpa undantaget från skatteplikt i Sverige
  • att fler får utfärda förenklad faktura
  • att vissa virtuella evenemang och aktiviteter ska beskattas här om de konsumeras här
  • att skattesatsen är 12 procent för all försäljning av konstverk, och
  • att vinstmarginalbeskattning får inte tillämpas av återförsäljare när inköpet gjorts med reducerad skattesats.

    De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Remissvar

Srf konsulterna tillstyrker att omsättningsgränsen för mervärdesskatt höjs till 120 000 kronor, men vill samtidigt förespråka att beloppet i stället bestäms till ett väsentligt högre belopp än 120 000 kronor.

Srf konsulterna tillstyrker att företag som är etablerade i Sverige får möjlighet att tillämpa undantag från skatteplikt i andra EU-länder.

Srf konsulterna har ingen erinran mot att företag som är etablerade i andra EU-länder får möjlighet att tillämpa undantaget från skatteplikt i Sverige.

Srf konsulterna tillstyrker förslaget att fler får utfärda förenklad faktura, dock med tillägg att beloppet om 4 000 kr inklusive moms borde höjas till 6 000 kr inklusive moms.

Srf konsulterna tillstyrker förslaget att vissa virtuella evenemang och aktiviteter ska beskattas här om de konsumeras här, dock med tillägg att det vore värdefullt med ytterligare hjälp att välja rätt skattesats än den som erbjuds på kommissionens webbplats.

Srf konsulterna tillstyrker förslaget att skattesatsen ska vara 12 procent för all försäljning av konstverk.

Srf konsulterna har ingen erinran mot förslaget att vinstmarginalbeskattning inte får tillämpas av återförsäljare när inköpet gjorts med reducerad skattesats.

Läs hela remissvaret här >>

Tillbaka till övriga remisser
 
22
apr
22 apr

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för mars 2024 eller första kvartalet 2024 till Skatteverket om pappersblanketten används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender