Svar: 2013-09-19
Remisslänk: Remissförslag 2013-08-30
Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Promemoria om ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt

(Fi2013_3130)

Promemorians huvudsakliga innehåll

I promemorian föreslås att tidpunkten för att lämna mervärdesskattedeklaration som avser helt beskattningsår samordnas med deklarationstidpunkten för inkomstskatt. Syftet med förslaget är att underlätta skatteredovisningen för företagen. Möjligheten att redovisa mervärdesskatten senare begränsas dock för företag som bedriver handel med andra EU-länder. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

Tillbaka till övriga remisser
 
30
sep
30 sep

Moms på IOSS

Företag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha skickat in IOSS-deklarationen och betalat momsen enligt denna.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender