Svar: 2021-01-15
Remisslänk: Remiss 2020-12-22
FAR

Rekommendation om Granskning av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (ESEF)

för årsredovisningar och koncernredovisningar för företag med värdepapper som är noterade på reglerade marknader inom EU

Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad rekommendation.

Förbundets medlemmar berörs i väldigt liten omfattning av förslaget. Förbundet avstår därför från att besvara remissen.

Remissinstanser

Tillbaka till övriga remisser
 
12
okt
12 okt

Underskott av slutlig skatt

Sista dagen att betala in kvarskatt över 30 000 till Skatteverkets konto. Gäller för de som fick slutskattebesked i juni 2023 och företag  med räkenskapsår som slutade: 2023-07-31, 2023-08-31

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender