Svar: 2021-01-15
Remisslänk: Remiss 2020-12-22
FAR

Rekommendation om Granskning av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (ESEF)

för årsredovisningar och koncernredovisningar för företag med värdepapper som är noterade på reglerade marknader inom EU

Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad rekommendation.

Förbundets medlemmar berörs i väldigt liten omfattning av förslaget. Förbundet avstår därför från att besvara remissen.

Remissinstanser

Tillbaka till övriga remisser
 
30
nov
30 nov

Moms på IOSS

Företag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha skickat in IOSS-deklarationen och betalat momsen enligt denna.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender