Svar: 2023-11-21
Remisslänk: Remiss 2023-10-19
Bolagsverket


AD 4932/2023

Remiss om ändringar i Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2018:1)

Förslaget innehåller ändringar som gör det möjligt för företag som redovisar enligt ÅRKL och ÅRFL att kunna lämna in sin årsredovisning elektroniskt till Bolagsverket. Ändringarna gör det också möjligt för företag att till Bolagsverket kunna ge in årsredovisningen i samma format (ESEF-format) som företaget redan använder sig av vid ingivning av årsredovisningen till Finansinspektionen.

Remissvar

Srf konsulterna har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslagen till ändringar i den angivna föreskriften. Srf konsulterna är positiva till de föreslagna ändringarna.

Tillbaka till övriga remisser
 
26
feb
26 feb

Större företag

Företag som har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr – arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för januari 2024 ska ha kommit in till Skatteverket – moms för januari 2024 vara bokförd på ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender