Svar: 2023-09-08
Remisslänk: Remiss 2023-05-16
Svenska institutet för standarder

tSS 618000:2023

Säkra affärer – Krav på leverantör och leverantörskedja

​Avsikten är att en leverantör ska kunna verifiera sig mot en standard och erhålla ett verifikat som bevis för att den lever upp till standardens alla krav. Förslaget som är framtaget är ett stöddokument med krav som ska säkerställa seriösa leverantörer. Syftet är att seriösa leverantörer genom verifiering gentemot dokumentet kan visa att de lever upp till de krav som näringslivet och samhället ställer samt att skapa förutsättning för dessa att konkurrera på lika villkor. Syftet med dokumentet är inte att höja redan befintliga krav.  ​ 

Srf konsulterna avstyrker förslaget med kommentarer. Kraven som föreslås är administrativt betungande och svåra att uppfylla utan att kräva ökade resurser. Detta eftersom: 

  • Det ställs krav på bevakning av alla domstolar 
  • Det ställs krav på kontinuerlig kontroll av verklig huvudman som vid var tid ska stämma 
  • Det ställs krav på av revisor styrkt årsredovisning, ett krav som inte finns för alla företag idag. 

En förutsättning för att kunna uppfylla dessa krav  

  • Tillhandahållande av tjänster som är rimliga i kostnad för bevakning av domslut och verklig huvudman 
  • Alternativ för mindre företag som inte omfattas av lagstiftningens krav på revisor i form av intyg genom Rapport om årsredovisning av en Auktoriserad Redovisningskonsult. 

Srf konsulerna anser vidare att för att förslaget ska kunna tillstyrkas krävs att dokumentet  

  • ges ytterligare översyn ur ett juridiskt perspektiv 
  • ges ytterligare översyn ur ett språkligt perspektiv 
Tillbaka till övriga remisser
 
12
okt
12 okt

Underskott av slutlig skatt

Sista dagen att betala in kvarskatt över 30 000 till Skatteverkets konto. Gäller för de som fick slutskattebesked i juni 2023 och företag  med räkenskapsår som slutade: 2023-07-31, 2023-08-31

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender