Svar: 2024-03-05
Remisslänk: Remiss
Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt

Vägledning om kundbegreppet

Kundbegreppet i penningtvättslagen är centralt för att avgöra om bl.a. åtgärder för kundkännedom ska vidtas. Kund enligt penningtvättslagen är den som har trätt eller står i begrepp att träda i avtalsförbindelse med verksamhetsutövaren (1 kap. 8 § punkten 4 penningtvättslagen). Verksamhetsutövaren kan ha avtalsförbindelser med en mängd motparter. Frågan är om alla avtalsförbindelser omfattas av definitionen eller om det kan göras någon avgränsning. Vägledningen i frågan har tagits fram med utgångspunkt i penningtvättslagens tillämpningsområde. Slutsatsen är att det endast är den tillstånds- eller registreringspliktiga verksamheten som omfattas av penningtvättslagen. Mot den bakgrunden och sett till syftet med lagen är tolkningen att det är avtalsförbindelser som innebär att motparten nyttjar eller tar del av produkter och tjänster i verksamhetsutövarens tillstånds- eller registreringspliktiga verksamhet som medför att motparten blir kund.

Remissvar

Srf konsulternas förbund har inget att invända mot den vägledning som har remitterats gällande kundbegreppet.

Tillbaka till övriga remisser
 
22
apr
22 apr

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för mars 2024 eller första kvartalet 2024 till Skatteverket om pappersblanketten används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender