Remisser

 

Vägledning om kundbegreppet

Vägledningen innehåller tolkning av kundbegreppet för att kunna avgöra när åtgärder för kundkännedom är aktuellt i enlighet med penningtvättslagen.

Läs Remissvar
 

Nya mervärdesskatteregler för små företag samt ändrade mervärdesskatteregler för vissa tjänster och konstverk

I en promemoria från Finansdepartementet föreslås bland annat att omsättningsgränsen för mervärdesskatt höjs till 120 000 kronor. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft 1 januari 2025.

Läs Remissvar
 

En utvecklad arbetsgivardeklaration – åtgärder för mot missbruk av välfärdssystemen

Skatteförfarandeutredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av vissa regler för att motverka fusk och arbetslivskriminalitet.

Läs Remissvar
 

Europeiska kommissionens förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner

Europeiska kommissionen har presenterat ett förslag till förordning om bekämpande av sena betalning vid handelstransaktioner som ska ersätta det nuvarande direktivet på området.

Läs Remissvar
 

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om ett gemensamt ramverk för företagsbeskattning i Europa (Business in Europe: Framework för income taxation, BEFIT)

Förslaget till EU-direktiv innebär att medlemsstaternas 27 olika företagsbeskattningssystem ersätt av ett enda gemensamt företagsbeskattningssystem. Reglerna föreslås gälla för koncerner som är verksamma inom EU och som har en årlig omsättning på 750 miljoner euro.

Läs Remissvar
 
22
jul
22 jul

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni 2024 till Skatteverket om pappersblanketten används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender