Remisser

 

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om internprissättning

Förslaget till EU-direktiv innebär att den så kallade armlängdsprincipen som gäller vid internprissättning mellan företag vid koncerninterna transaktioner ska kodifieras inom EU-rätten.

Läs Remissvar
 

Kommissionens förslag till rådets direktiv om att inrätta ett system där hemviststatens skatteregler tillämpas för mikro-, små och medelstora företag, och ändring av Direktiv 2011/16/EU

Förslaget till EU-direktiv innebär att berörda företag som har ett fast driftställe i en annan medlemsstat ska kunna välja att beskattas enligt skattereglerna i den stat där företaget hör hemma.

Läs Remissvar
 

Bolag och brott – några åtgärder mot oseriösa företag

Förslaget omfattar ett antal områden för att förhindra att bolag används i brottssyfte. Utredningen har bland annat analyserat för- och nackdelar med nuvarande regler för revisionsplikt jämfört med ett återinförande av revisionsplikten.

Läs Remissvar
 

Remiss om ändringar i Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2018:1)

Förslaget innehåller ändringar som gör det möjligt för företag som redovisar enligt ÅRKL och ÅRFL att kunna lämna in sin årsredovisning elektroniskt till Bolagsverket.

Läs Remissvar
 

Remiss av kommissionens förslag till rådets direktiv om snabbare och säkrare nedsättning av överskjutande källskatt

Remissen är ett förslag till direktiv från EU om ett gemensamt förfarande för skattelättnader för överskjutande skatt på utdelningar.

Läs Remissvar
 
22
jul
22 jul

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni 2024 till Skatteverket om pappersblanketten används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender