Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 5 juni, 2024

Förmånscykel

Skatterättsnämnden har gett förhandsbesked gällande arbetsgivare som förser anställda med förmånscykel mot bruttolöneavdrag som tillhandahållande av tjänster mot ersättning.

Läs mer
Publicerat 30 maj, 2024

Ersättning höga sjuklönekostnader

Riksdagen har fattat beslut om att ersättning för höga sjuklönekostnader upphör på grund av ekonomiska skäl samt begränsade kontrollmöjligheter med risk för felaktiga utbetalningar.

Läs mer
Publicerat 30 maj, 2024

Hållbarhetsrapportering

Riksdagen har fattat beslut om nya regler om redovisning utifrån två EU-direktiv för företagens hållbarhetsrapportering samt könsfördelning bland styrelseledamöter i börsnoterade bolag.

Läs mer
Publicerat 30 maj, 2024

EUDI Wallet

En identitetsplånbok, ”EU Digital Identity Wallet” (EUDI Wallet), introduceras i samband med uppdatering av EU:s förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster (eIDAS).

Läs mer
Publicerat 30 maj, 2024

Cykelförmån

Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) dom i ett förhandsbesked gör gällande att en arbetsgivare med bruttolöneavdrag för förmånscyklar kan anses vara tillhandahållare av momspliktiga tjänster.

Läs mer
 
22
jul
22 jul

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni 2024 till Skatteverket om pappersblanketten används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender