Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 30 maj, 2024

Producentprisindex

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att producentprisindex steg med 0,5 % i april jämfört med mars 2024. Exportmarknadens priser steg med 1,5 % och på importmarknaden steg de med 1,2 %.

Läs mer
Publicerat 30 maj, 2024

Kompensation 57:or

Riksdagen har beslutat att personer födda 1957 ska kompenseras skattefritt för höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag samt att åldersgränsen för rätt till det förhöjda grundavdraget skjuts upp.

Läs mer
Publicerat 30 maj, 2024

Rotavdrag

Riksdagen har beslutat att tillfälligt höja taket för rotavdrag samt att tillfälligt införa separata tak för rot- respektive rutavdraget.

Läs mer
Publicerat 23 maj, 2024

Brister i förebyggande arbete mot penningtvätt

Riksrevisionens nya granskningsrapport visar på brister i statens förebyggande arbete mot penningtvätt med svag tillsyn samt otillräcklig effektivitet hos tillsynsmyndigheterna.

Läs mer
Publicerat 23 maj, 2024

Uppgiftsskyldighet

Riksdagen har röstat igenom en ny lag om uppgiftsskyldighet för myndigheter, kommuner och a-kassor i syfte att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

Läs mer