Utredningen ”Bolaget som brottsverktyg”

Den 30 juni lämnades utredningens betänkande till Justitieminister Gunnar Strömmer av särskilda utredaren Johan Danelius. En stor fråga i utredningen har gällt fördelar och nackdelar med återinförande av revisionsplikt för små företag. Även frågor om exempelvis Bolagsverkets kontrollerande roll, tidsfrist och omfattning avseende inlämning av årsredovisning samt förändring av reglerna om tvångslikvidation vid kapitalbrist har ingått i uppdraget.  

Vi noterar att det inte ingick i utredningens uppdrag att ta ställning för eller emot ett återinförande av revisionsplikt, utan var begränsat till att redovisa de fördelar och nackdelar ett återinförande skulle innebära. Vi har försett utredaren med vår syn på för- och nackdelar och i det sammanhanget fört fram den auktoriserade redovisningskonsultens roll. Eftersom det inte ingick i uppdraget, har utredningen inte föreslagit några alternativ till ett återinförande. 

Utredningens förslag om att stärka Bolagsverkets kontrollerande roll har troligen störst betydelse för utredningens målsättning, att motverka att bolag används som brottsverktyg. Det ska göras bland annat genom kontrollåtgärder och samverkan med andra myndigheter.  

Srf konsulterna har deltagit med en expert i utredningen och vi kommer även lämna remissvar. 

SOU 2023:34 Bolag och brott – några åtgärder mot oseriösa företag  

 
12
okt
12 okt

Underskott av slutlig skatt

Sista dagen att betala in kvarskatt över 30 000 till Skatteverkets konto. Gäller för de som fick slutskattebesked i juni 2023 och företag  med räkenskapsår som slutade: 2023-07-31, 2023-08-31

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender