Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 24 maj, 2023

Dyrare utrikesflyg

Statistikmyndighetens (SCB) rapporterar att det har blivit 33 % dyrare att flyga utomlands i jämförelse med ett år sedan. Priset på utrikesflyg är det högsta för april på 30 år.

Läs mer
Publicerat 24 maj, 2023

Frivillig skattskyldighet

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har förkunnat dom avseende frivillig skattskyldighet för lokaluthyrning när flera hyresgäster disponerar lokal utan ensamrätt till en specifik yta.

Läs mer
Publicerat 16 maj, 2023

Inflationstakten sjunker

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att inflationstakten enligt KPI var 10,5 % i april 2023, en minskning från mars då den var 10,6 %.

Läs mer
Publicerat 16 maj, 2023

Antal konkurser

Tillväxtverket rapporterar att antalet konkurser per månad fortsätter att vara högre än motsvarande månad förra året. I april 2023 ökade konkurserna med 23%, jämfört med april 2022.

Läs mer
Publicerat 16 maj, 2023

Valutakursdifferenser vid spärrbeloppsberäkning

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande gällande avräkning av utländsk skatt i näringsverksamhet och beräkning av utländsk inkomst i täljaren i spärrbeloppsberäkningen.

Läs mer
 
31
maj
31 maj

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2022-10-31 ska ha kommit in till bolagsverket.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender