Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 19 september, 2023

Nettoförsäljningsvärde vid värdering av varulager

Bokföringsnämnden (BFN) beslutade den 8 september 2023 att lämna ett yttrande till Högsta domstolen i mål om personligt betalningsansvar för bolagsföreträdare enligt 25 kap. 18 § ABL.

Läs mer
Publicerat 19 september, 2023

Arbetsmiljöverket tillsyn

Cirka 2 000 arbetsplatsers rutiner för att förebygga risker med digitala arbetssätt kommer att granskas av Arbetsmiljöverket i en EU-gemensam insats.

Läs mer
Publicerat 19 september, 2023

Utgifter för att söka arbete

Skatteverket har förtydligat vad som gäller för kostnader för mobiltelefonabonnemang samt bredbandsuppkoppling i samband med arbetssökande.

Läs mer
Publicerat 19 september, 2023

Ökad skuldsanering

Kronofogden rapporterar att antalet personer som ansökt om skuldsanering har ökat med 24% första halvåret 2023 jämfört med motsvarande period förra året.

Läs mer
Publicerat 14 september, 2023

Inflationstakt

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att inflationstakten enligt KPI var 7,5% i augusti 2023, en minskning från juli då den var 9,3%.

Läs mer
 
12
okt
12 okt

Underskott av slutlig skatt

Sista dagen att betala in kvarskatt över 30 000 till Skatteverkets konto. Gäller för de som fick slutskattebesked i juni 2023 och företag  med räkenskapsår som slutade: 2023-07-31, 2023-08-31

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender