Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 3 april, 2024

Handelsnetto

Statistikmyndigheten rapporterar att varuexporten uppgick under februari 2024 till 171,8 mdkr kronor och varuimporten till 162,5 mdkr. Det ger ett handelsnetto på 9,3 mdkr.

Läs mer
Publicerat 3 april, 2024

VAB fördelning

Försäkringskassans analys visar att kvinnor tar ett större ansvar för att vårda sjuka barn men ju fler dagar föräldrar vabbar desto mer delar de på ansvaret.

Läs mer
Publicerat 2 april, 2024

Senarelagd bokföring

Bokföringsnämnden (BFN) har lämnat brevsvar om rätten för ett företag att senarelägga tidpunkten för bokföring när bokföring inte har upprättats för en tidigare period.

Läs mer
Publicerat 2 april, 2024

Elstöd

Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked om elstöd till konsumenter för oktober 2021–september 2022.

Läs mer
Publicerat 27 mars, 2024

AI Strategi

AI Sweden lanserar AI-strategi för Sverige, en grundläggande analys och strategiskt fundament som katalysator för åtgärder för beslutsfattare i alla sektorer

Läs mer
 
22
apr
22 apr

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för mars 2024 eller första kvartalet 2024 till Skatteverket om pappersblanketten används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender