Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 7 maj, 2024

Skattskyldighets inträde

Skatteverket har publicerat nya exempel gällande bestämmelserna om skattskyldighetens inträde för den som hanterar andra bränslen än uppskovsbränslen.

Läs mer
Publicerat 7 maj, 2024

Bilförmån

Skatteverket har publicerat föreskrifter (SKVFS 2023:24) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2024 vid värdering av bilförmån.

Läs mer
Publicerat 7 maj, 2024

Digitalt samarbete

Digitaliseringsmyndigheten (DIGG) deltar i ett tvåårigt projekt, Nordic DigiGov Lab. ett unikt nordiskt-baltiskt samarbete som ska underlätta för medborgare att hantera livshändelser digitalt.

Läs mer
Publicerat 6 maj, 2024

EBM, FIPO och modus

Ekobrottsmyndigheten (EBM) och Finanspolisen (FIPO) har analyserat ärenden med tongivande kriminella nätverk i Sverige och utifrån dem exemplifierat modus med företag som brottsverktyg.

Läs mer
Publicerat 2 maj, 2024

Företagens syn på regelverk

Tillväxtverkets undersökning bland mindre företag visar att lagar och regler fortsätter att påverka tillväxt och konkurrenskraft, men även att färre upplever lagar och regler som ett  tillväxthinder.

Läs mer