Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 30 maj, 2024

EUDI Wallet

En identitetsplånbok, ”EU Digital Identity Wallet” (EUDI Wallet), introduceras i samband med uppdatering av EU:s förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster (eIDAS).

Läs mer
Publicerat 30 maj, 2024

Cykelförmån

Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) dom i ett förhandsbesked gör gällande att en arbetsgivare med bruttolöneavdrag för förmånscyklar kan anses vara tillhandahållare av momspliktiga tjänster.

Läs mer
Publicerat 30 maj, 2024

BNP ökade

Statistikmyndigheten (SCB) redovisar att Sveriges BNP ökade med 0,7 % under första kvartalet, säsongsrensat och jämfört med kvartalet innan. Det största bidraget kom från lagerinvesteringar.

Läs mer
Publicerat 30 maj, 2024

Minskade växthusutsläpp

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att växthusgasutsläppet från Sveriges ekonomi under 2023 minskade med knappt 2 % jämfört med året innan.

Läs mer
Publicerat 30 maj, 2024

Oförändrad lönsamhet

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar oförändrad lönsamhet inom näringslivet under årets första kvartal. Näringslivets rörelseresultat ökade med 1,8% jämfört med Q1 2023.

Läs mer