02
dec

Preliminär inkomstdeklaration 2024

Sista dagen att lämna preliminär inkomstdeklaration för inkomståret 2025. Lämnar du in din preliminära inkomstdeklaration före beskattningsåret ska den ha kommit in till Skatteverket senast en månad innan beskattningsårets början.

 
26
feb
26 feb

Större företag

Företag som har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr – arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för januari 2024 ska ha kommit in till Skatteverket – moms för januari 2024 vara bokförd på ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender