Ersättning vid bankbedrägeri

Publicerat 14 november, 2022

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har fattat vägledande beslut gällande förlustbärandet när en konsument varit grovt oaktsam vid skydd av  personliga koder i samband med bankbedrägeri.

Läs mer