Hållbarhetsrapportering

Publicerat 30 maj, 2024

Riksdagen har fattat beslut om nya regler om redovisning utifrån två EU-direktiv för företagens hållbarhetsrapportering samt könsfördelning bland styrelseledamöter i börsnoterade bolag.

Läs mer