Industrins orderingång

Publicerat 11 april, 2024

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att industrins totala orderingång ökade med 4,6 % i februari 2024 jämfört med januari, men minskade mot föregående år med 3,5 %.

Läs mer