NatSam2030

Publicerat 11 april, 2024

Nationella samordnaren för Agenda 2030 (NatSam 2030) har överlämnat slutredovisning av uppdrag att koordinera och stödja regeringen i genomförandet av Agenda 2030/FN:s globala mål.

Läs mer