Ökad orderingång

Publicerat 11 april, 2024

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om ökad produktion inom näringslivet i februari 2024 jämfört med januari 2024, men en minskning med 0,8 % jämfört med februari 2023.

Läs mer